ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ


Χειρουργική Ομάδα:
Dr. Costa Nicolopoulos BDS, cum laude, FFD (SA) Specialist Oral & Maxillofacial Surgeon,
Dr. Petros Yuvanoglu D.M.D. summa cum laude, Cert. Prosth. (TUFTS U.S.A.) Prosthodontist

LEARNING OBJECTIVES
After watching this webinar participants will be able to understand how to:

1. Optimize the density of available bone by moving (instead of removing) the bone laterally thereby compacting the bone for better primary stability.
2. Optimize the height of bone by lifting the sinus floor.
3. Achieve screw retention with dual-axis / co-axis Southern Implants
4. Use existing teeth for optimal implant placement and bite registration.

Implatology 2020 - 2021

 

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
Έναρξη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 

Minor Tooth Movement

 

 

Greece International Program in
Minor Tooth Movement
Έναρξη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020