Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Διοργανωτής

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης (Ε.Ο.Ε.)

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 70, 115 27, Γουδή – Αθήνα

Τηλ.Επικοινωνίας: 210 7780671, 210 7716671

Η Οδοντιατρική στη χώρα μας μέχρι το 1946 –έτος που ιδρύθηκε η Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης (Ε.Ο.Ε.)- μπορεί να χαρακτηρισθεί από τρία βασικά σημεία.

  1. Το πρώτο και σπουδαιότερο είναι η επιστημονικοποίηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και η απομάκρυνση από αυτό, ανθρώπων εμπειρικών, αδαών, και πολλές φορές επικίνδυνων.
  2. Το δεύτερο είναι η ίδρυση, οργάνωση και δραστηριοποίηση των πρώτων οδοντιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών. Αναφέρουμε την Ελληνική Οδοντοστοματολογική Εταιρεία (1926-1940) και τη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος (1937-1941, 1946- σήμερα).
  3. Το τρίτο σημείο είναι η παρουσία των πρώτων οδοντιατρικών περιοδικών, αλλά και γενικά το ξεκίνημα του ελληνικού οδοντιατρικού τύπου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την «Οδοντιατρική Επιθεώρηση» (1924-1940), την «Οδοντιατρική Πρόοδο» (1932-1935 και 1941-1947) και τη «Στοματολογία» (1938-1941, 1947-κ.εξ.).

Η Εταιρεία φθάνει στη σημερινή της μορφή που μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Α.    Διοικητικά

Διοικητικό Συμβούλιο μερικά ανανεούμενο κάθε χρόνο, με διετή προεδρική θητεία. Μέλη Επίτιμα, Τακτικά και Δόκιμα, με τριετή περίοδο θητείας. Αρχαιρεσίες και Απολογισμός, κατά μήνα Μάρτιο εκάστου έτους.

Β.    Εκπαιδευτικά

Οργάνωση Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, Κλινικών Σεμιναρίων, Επιστημονικών Ημερίδων, Συμποσίων, Δημόσιων Επιστημονικών Συνεδριών, Διαλέξεων Βιολογίας Στόματος, Πρόσκληση Ξένων Ομιλητών.

Γ.    Εκτύπωση Περιοδικού

Ανελλιπώς από το 1947, έξι τεύχη το χρόνο, σύστημα με κριτές και αποστολή του κατά το δυνατόν σε μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων.

Δ.    Οικονομικά

Εξασφάλιση των οικονομικών με αυστηρό έλεγχο των δαπανών και καμία οικονομική εκκρεμότητα προς τρίτους.

Θέματα σχετικά με τον Οργανωτή

Μοιράσου το