Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Ο διαδικτυακός τόπος webinars.edu.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Ινστιτούτο Μέριμνα Ε.Ε. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο κέντρο συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και τον επίσημο φορέα αυτού, Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με αριθμό αδείας Κ.Δ.Β.Μ.: 202168085  τόσο για τις δομές του όσο και για τα προγράμματα του. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει το webinars.edu.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου Webinars.edu.gr. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του Webinars.edu.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Webinars.edu.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το webinars.edu.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του webinars.edu.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

Ο υπεύθυνος ασφάλειας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν είναι το Ινστιτούτο Μέριμνα Ε.Ε. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & 2 με διεύθυνση Λ.Βουλιαγμένης 272Α, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα Τ.Κ.: 173 43.
Το Ινστιτούτο Μέριμνα έχει διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dpo@merimnaseminars.gr

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το webinars.edu.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

Α. Για να επικοινωνήσει μαζί σας.

Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;
Συλλέγει τις πληροφορίες σας όταν επικοινωνείτε μέσω μιας από τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας του, για παράδειγμα, όταν στέλνετε ερωτήσεις, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, προτάσεις, φιλοφρονήσεις ή παράπονα.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζεται το webinars.edu.gr για το σκοπό αυτό;
Για το σκοπό αυτό συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας, την πόλη διαμονής σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του αριθμό τηλεφώνου σας) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που παρέχετε στο ανοιχτό πεδίο της φόρμας επικοινωνίας, όπου μπορείτε, για παράδειγμα, να θέσετε την ερώτησή σας, να περιγράψετε την πρότασή σας, να κάνετε μια φιλοφρόνηση ή να μοιραστείτε μια καταγγελία.

Β. Για διαφημιστική επικοινωνία.

Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;
Το webinars.edu.gr επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνει διαφημιστική επικοινωνία για να σας κρατάει ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και υφιστάμενες και μελλοντικές υπηρεσίες του. Όταν επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με διαφημιστική επικοινωνία θα το πράξει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε διαφημιστική επικοινωνία από το webinars.edu.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω του 2109734000 ή μέσω του συνδέσμου “link” άμεσης διαγραφής που υπάρχει διαθέσιμο σε κάθε διαδικτυακή επικοινωνία .
Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζεται το webinars.edu.gr για το σκοπό αυτό;
Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θέματα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Γ. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;
Οι ιστοσελίδες του Ινστιτούτου Μέριμνα μπορεί να περιέχουν διάφορες λειτουργίες διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως κουμπιά για το Facebook, το Twitter ή το LinkedIn, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε πληροφορίες που παρέχονται στο webinars.edu.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας. Οι ιστοσελίδες του Ινστιτούτου Μέριμνα μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και συνδέσμους προς άλλες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τις σελίδες του webinars.edu.gr στο Facebook ή στο LinkedIn ή στο Twitter. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το webinars.edu.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές και πρακτικές συλλογής, χρήσης και αποκάλυψης (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφάλειας δεδομένων) άλλων οργανισμών, όπως το Facebook, η Apple, το Twitter, η Google, η Microsoft, η RIM ή οποιονδήποτε άλλο προγραμματιστή εφαρμογών, πάροχο εφαρμογών, πάροχο πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχο λειτουργικού συστήματος, πάροχο ασύρματης υπηρεσίας ή κατασκευαστή συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτετε σε άλλους οργανισμούς μέσω λειτουργιών ή σε σχέση με λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργάζεται το webinars.edu.gr για το σκοπό αυτό;
Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φωτογραφία, τον κατάλογο επαφών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη πληροφορία σας που μπορεί να είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το webinars.edu.gr σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών της διατηρούνται για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης για χρήστες ή από τη συλλογή τους από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή την τελευταία επαφή μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιστότοπου.

Ο τερματισμός της συμβατικής σχέσης θεωρείται ως η ρητή καταγγελία της σύμβασης από τον Χρήστη ή η μη χρήση του webinars.edu.gr για περίοδο πέντε ετών.

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το webinars.edu.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο dpo@merimnaseminars.gr ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το webinars.edu.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του webinars.edu.gr σε κανέναν τρίτο φορέα. Το webinars.edu.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνον εάν:

Α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
Β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το webinars.edu.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το webinars.edu.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του webinars.edu.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το webinars.edu.gr.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Το webinars.edu.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του webinars.edu.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του webinars.edu.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του webinars.edu.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του webinars.edu.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του webinars.edu.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του webinars.edu.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:

A. DoubleClick (Google)
B. Google Analytics
Γ. Sendinblue
Δ. Zoom

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, το webinars.edu.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία Verisign, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Κρυπτογράφηση:

Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που ο χρήστης/πελάτης χρησιμοποιεί τις φόρμες επικοινωνίας του webinars.edu.gr, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα του webinars.edu.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του webinars.edu.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του Ινστιτούτου Μέριμνα, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Υπερσύνδεσμοι (links) προς άλλα sites

Το webinars.edu.gr περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το webinars.edu.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο webinars.edu.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του webinars.edu.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τον νέο κανονισμό (EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)(ΕΕ) 2016/679 – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) . Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το webinars.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του webinars.edu.gr.

Έχετε ερωτήσεις;

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Δήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στα στοιχεία του τοπικού Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων: dpo@merimnaseminars.grWebinars.edu.gr