Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Κostas Zarras

Κostas Zarras

Κostas Zarras

Σύντομο Βιογραφικό

Dental Technician, Global Product Manager, Elos Medtech Dental
Born 1980 in Athens
Studied Dental technician and Orthodontics
Worked 12 years as a dental technician in private practice
2011: was hired by 3Shape and moved to Copenhagen
2016: received certification for software development product ownership
2018: Certified product manager
2019: Works for 3Disc ( USA Washington)
2021: Hired as global product manager for Elos MedTech (Denmark)

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

30

Μαρτίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το