Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Σεπτεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2016

Ολοκληρώθηκε

Οδηγός για μια επιτυχημένη συνεργασία με τον ειδικό περιοδοντολόγο

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

10

Σεπτεμβρίου

,

2016

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

120 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Περιγραφή

Η παρουσίαση θα συζητήσει ένα απλουστευμένο σχήμα συνεργασίας μεταξύ γενικού οδοντιάτρου και ειδικού περιοδόντολόγου για την επιτυχημένη θεραπεία περιοδοντικών ασθενών και ασθενών με εμφυτεύματα. Η συμμέτοχη του ειδικού περιοδοντολόγου και η σημασία της για την τελική επιτυχία περίπλοκων σχεδίων θεραπείας θα παρουσιαστεί μέσα από κλινικά περιστατικά. Η επιτυχία μιας τέτοιας συνεργασίας βασίζεται σε καλή επικοινωνία, θέσπιση κοινών στόχων τόσο στο θεραπευτικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο. Ο ρόλος του γενικού οδοντιάτρου δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια στεγνή παραπομπή αλλά αντίθετα να επεκταθεί και σε όλα τα στάδια της θεραπείας αποφέροντας πέρα από επαγγελματική ικανοποίηση και οικονομικά οφέλη.

Θέματα προς συζήτηση

• Πού και γιατί αποτυγχάνει η αντιμετώπιση περιοδοντικών ασθενών σήμερα – medico-legal threats.
• Σε ποιο στάδιο της θεραπείας μπορεί να ξεκινήσει η συνεργασία του γενικού οδοντιάτρου με τον περιοδοντολόγο – case examples.
• Τι κερδίζει ο ασθενής, ο γενικός οδοντίατρος και τι ο περιοδοντολόγος.
• Τι πρέπει να απαιτεί ο γενικός οδοντίατρος από μια τέτοια συνεργασία και ποτέ η περιοδοντική θεραπεία είναι επιτυχημένη.
• Πού και πώς μπορεί ο περιοδoντολόγος να βοηθήσει τον γενικό οδοντίατρο στην θεραπεία των ασθενών του με εμφυτεύματα

Υποστηρικτές

intertrade

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dr. Nikos MARDAS
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα