Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Being a front-line dentist during the Covid- 19 pandemic: a literature review

Hamid Reza Fallahi,
Seied Omid Keyhan,
Dana Zandian,
Seong-Gon Kim and
Behzad Cheshmi

Προέλευση:
Fallahi et al. Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery Published: 24 April 2020

Being-a-front-line-dentist-during-the-Covid19-pandemic-A-literature-review
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης