Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Ιουλίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2019

Ολοκληρώθηκε

Burnout- Εργασιακή Εξουθένωση σε φυσικό, συναισθηματικό ή/και νοητικό-πνευματικό επίπεδο

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

10

Ιουλίου

,

2019

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Περίληψη:
Στην καθημερινή ζωή μας εργαζόμαστε και φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τους ασθενείς μας, την οικογένειά μας και τους κοντινούς μας ανθρώπους και τον εαυτό μας. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι για όλους μας όμοιοι και εναλλάσσονται ως προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις μας στην ζωή, τους εκάστοτε στόχους μας και την εκπλήρωση των οραμάτων και σχεδίων μας. Με τον τρόπο που διαφοροποιούμαστε ως προς αυτούς και βάζουμε συνεχώς νέες προτεραιότητες, επιδρούμε καθοριστικά στην φυσική, συναισθηματική και νοητική-πνευματική υγεία μας. Η υπερβολική θέρμη για φροντίδα προς όλους τους άλλους και ύστερα-εάν και εφόσον υπάρχουν αποθέματα ενέργειας- του εαυτού μας πολλές φορές μας οδηγεί σε υπερβολικές και επιβαρυμένες καταστάσεις με σταθερά δυσμενή επίδραση σε όλα τα επίπεδα της υγείας μας. Αυτή η εργασιακή, συνήθως, εξουθένωση και εξάντληση αποκτά σημαντικές και κρίσιμες διαστάσεις και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
niotis
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα