ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

Burnout- Εργασιακή Εξουθένωση σε φυσικό, συναισθηματικό ή/και νοητικό-πνευματικό επίπεδο

Μη Διαθέσιμη Επαναπροβολή Webinar | Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 Ιουλίου 2019 | Γλώσσα: Ελληνικά | Διάρκεια: 1 Ώρα και 30 λεπτά | Ομιλητής: Νικόλαος Νιώτης Coach & Management Consultant

Το Webinar Πραγματοποιήθηκε

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 Ιουλίου 2019 | 20:00 – 21:30 Ώρα Ελλάδος
Γλώσσα: Ελληνικά
Διάρκεια: 1 Ώρα και 30 λεπτά
Ομιλητής: Νικόλαος Νιώτης Coach & Management Consultant
Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σεμινάριο Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης / 10-7-2019 / Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

Περίληψη:
Στην καθημερινή ζωή μας εργαζόμαστε και φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τους ασθενείς μας, την οικογένειά μας και τους κοντινούς μας ανθρώπους και τον εαυτό μας. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι για όλους μας όμοιοι και εναλλάσσονται ως προτεραιότητες ανάλογα με τις ανάγκες και τις κατευθύνσεις μας στην ζωή, τους εκάστοτε στόχους μας και την εκπλήρωση των οραμάτων και σχεδίων μας. Με τον τρόπο που διαφοροποιούμαστε ως προς αυτούς και βάζουμε συνεχώς νέες προτεραιότητες, επιδρούμε καθοριστικά στην φυσική, συναισθηματική και νοητική-πνευματική υγεία μας. Η υπερβολική θέρμη για φροντίδα προς όλους τους άλλους και ύστερα-εάν και εφόσον υπάρχουν αποθέματα ενέργειας- του εαυτού μας πολλές φορές μας οδηγεί σε υπερβολικές και επιβαρυμένες καταστάσεις με σταθερά δυσμενή επίδραση σε όλα τα επίπεδα της υγείας μας. Αυτή η εργασιακή, συνήθως, εξουθένωση και εξάντληση αποκτά σημαντικές και κρίσιμες διαστάσεις και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

 

Μη Διαθέσιμη Επαναπροβολή

 

Νικόλαος Νιώτης Coach & Management Consultant

Ο Νικόλαος Νιώτης είναι Coach και Management Consultant συνδυάζοντας την εμπειρία του από τους δύο μεγάλους αυτούς άξονες επιχειρηματικής δράσης, ανάπτυξης και σχεδιασμού. Με 20+ εμπειρία στο χώρο του Management σε πολυεθνικές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησε με εστίαση στην ολοκλήρωση και εκτέλεση projects, ανάπτυξη και ενδυνάμωση στελεχών, βελτιστοποίηση και ανάδειξη δεξιοτήτων ανθρωπίνων ομάδων, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ομαδικού κλίματος και συνεργασίας και διαχείριση-συντονισμό διαπραγματεύσεων κάθε επιπέδου. Αξιοποιώντας την εμπειρία του στο Management, ολοκλήρωσε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα του Coaching και είναι κάτοχος του Advanced Diploma Personal and Executive Coaching του Kingstown College-Positivity Coaching, εκπαίδευση πιστοποιημένη κατά ICF και EMCC. Είναι μέλος του Hellenic Coaching Association (H.C.A.) από το 2013. Το τρίπτυχο λειτουργίας και δράσης του συνίσταται στην διαρκή και πολυεπίπεδη εκπαίδευσή του, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του σε όλο το φάσμα της ζωής και στον αρμονικό και ισορροπημένο συνδυασμό των δύο διαφορετικών ρόλων Coach και Manager.

 

Μη Διαθέσιμη Επαναπροβολή

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Implatology 2020 - 2021

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
Έναρξη ΜΑΙΟΣ 2020

 

Minor Tooth Movement

 

Greece International Program in
Minor Tooth Movement
Έναρξη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020