ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

A modern perspective in the management of endodontically treated posterior teeth

Ομιλητής: Dr. Motasum Abu-Awwad D.D.S. (Jordan), MClinDent Prsothoodntics; Distinction (London),
MPros RCS (Edinburgh), JBP (Jordan), Consultant in Prosthodontics (JUH), Assistant Professor (JU)

Παρακολουθήστε την επαναπροβολή του Webinar

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 Μαρτίου 2018 | 20:00 – 21:20 Ώρα Ελλάδος
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 1ώρα και 20λεπτά
Ομιλητής: Dr. Motasum Abu-Awwad

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

Δείτε το Webinar

Abstract:
Decision making in the management of posterior endodontically treated teeth is still to this day considered a challenge for the clinician. A paradigm shift in dentistry has occurred in the last decades. Conventional methods of restoring teeth which depend on mechanical retention are being replaced by modern methods which depend on adhesion such as onlays and endocrowns. This lecture will discuss this paradigm shift and highlight through clinical cases their indications, advantages and disadvantages.

Dr. Motasum Abu-Awwad
D.D.S. (Jordan), MClinDent Prsothoodntics; Distinction (London),
MPros RCS (Edinburgh), JBP (Jordan), Consultant in Prosthodontics (JUH), Assistant Professor (JU)

Dr Motasum Abu-Awwad earned his Doctor in Dental Surgery degree from the University of Jordan in 2009. He continued his studies at the Eastman Dental Institute – University College London were he completed a specialty training program in advanced Prosthodontics, and was awarded a Master of Clinical Dentistry degree with Distinction in 2015. He was subsequently awarded a Membership in Prosthodontics from the Royal College of Surgeons of Edinburgh (MPros).

Dr Motasum Abu-Awwad is currently an Assistant Professor at the University of Jordan, and also holds the post of a Specialist Prosthodontist at the University of Jordan Hospital.
He lectures about restorative and implant dentistry in Jordan and in many other international conferences. He has an interest in the restoration of endodontically treated teeth, tooth wear and adhesive aesthetic dentistry.

Δείτε το Webinar

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ελληνική Προσθετική Εταιρεία
www.prosthodonticsociety.gr