Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Νοεμβρίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Diagnosis and Treatment Planning for Partial Removable Prostheses

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

19

Νοεμβρίου

,

2022

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Designing the full mouth implant rehabilitation – from FP1 to FP3"

logo-epa

Prof. Timo NärhiWebinar Coordinator:
Prof. Timo Närhi


Abstract:

With the so-called “baby boomer” generation reaching retirement, a new challenge in prosthodontics has emerged. Predominantly, tooth loss occurs later in life, accompanied by increased demand for partial dental prostheses. Edentulous patients are more difficult to treat due to advanced age, functional challenges, illness, and financial instability. Prosthetic planning becomes more complex as inter-individual diversity increases with age. Considerations such as resilience, physical and mental status, medical history, and drug prescriptions must be individually assessed.
Treatment planning and restoration design should fulfill both functional requirements and esthetic demands. Prosthesis design should prevent further harm to the patient. This tertiary prevention approach should prevent local inflammation of the oral tissues, but also prevent secondary systemic infections, such as aspiration pneumonia.
There are many prosthetic options for partially edentulous patients. Dental technicians should be aware of the advantages and disadvantages of the various treatment concepts and materials and contribute professional knowledge to the patient, dentist, and often third-party milling centers. Using CAD/CAM technology, customized attachments and prostheses can be individualized according to each patient’s requirements. Utilizing a combination of manual and digital production techniques, oral reconstructions can be rationally manufactured.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Designing the full mouth implant rehabilitation – from FP1 to FP3"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Prof. Martin Schimmel

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Designing the full mouth implant rehabilitation – from FP1 to FP3"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα