Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

12

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Νέο Live Webinar

Εφαρμογή της ψηφιακά καθοδηγούμενης τεχνολογίας σε περιπτώσεις με μικρές και μεγάλες ατροφίες γνάθων

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

12

Ιουνίου

,

2024

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Εφαρμογή της ψηφιακά καθοδηγούμενης τεχνολογίας σε περιπτώσεις με μικρές και μεγάλες ατροφίες γνάθων."

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα οδοντικά εμφυτεύματα θεωρούνται ένας ασφαλής και προβλέψιμος τρόπος αντιμετώπισης της νοδώτητας με ακίνητη προσθετική εργασία. Η αυτομεταμόσχευση δοντιών θεωρείται ως εναλλακτική λύση έναντι των οδοντικών εμφυτευμάτων, προκειμένου να αποκατασταθεί έλλειμα ενός δοντιού. Ωστόσο, η οδοντική εξαγωγή μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική απώλεια οστού και να θέσει τις αναφερόμενες θεραπευτικές επιλογές ως μη εφαρμόσιμες. Ειδικά στην ολική νοδώτητα, η απορρόφηση του φατνιακού οστού σε συνδυασμό με την πνευμονοποίηση των ιγμορείων μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα απορροφημένες φατνιακές ακρολοφίες. Σε περιπτώσεις με εκτεταμένη οστική ατροφία έχουν προταθεί ως θεραπευτικές επιλογές οστικές αναγεννητικές διαδικασίες, όπως η ανύψωση του εδάφους των ιγμορείων, οστικά μπλοκ που συλλέγονται από την γναθοπροσωπική περιοχή ή άλλες σωματικές δοτικές περιοχές, CAD-CAM Titanium Mesh σε συνδυασμό με μεμβράνες αποκλεισμού. Πρόκειται για ευαίσθητες τεχνικές που προϋποθέτουν υψηλή γνώση και εμπειρία από τον χειρουργό. Ωστόσο, η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισαχθεί στο πεδίο της στοματικής χειρουργικής με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, μειώνοντας τα σφάλματα του ανθρώπινου παράγοντα.

Σκοπός της παρούσας παρουσίασης είναι να εξετάσει και να μοιραστεί περίπλοκα περιστατικά στα οποία η ψηφιακά καθοδηγούμενη προσέγγιση παρέχει ακριβείς και αποτελεσματικές λύσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα της παρουσίασης είναι τα εξής:
– Αποκατάσταση πλήρους τόξου με ψηφιακά κατευθυνόμενη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτεύματων.
– Ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση ζυγωματικών εμφυτευμάτων με καθοδηγούμενη άμεση φόρτιση.
– Καθοδηγούμενη αυτομεταμόσχευση δοντιών σε μετεξακτικό φατνίο ή σε πλήρως επουλωμένα ζώνη.
– Καθοδηγούμενη ανύψωση του εδάφους των ιγμορείων.
– Τρισδιάστατη οστική ανάπλαση με CAD-CAM Titanium Mesh.
– Τρισδιάστατη οστική ανακατασκευή με καθοδηγούμενα διαχωρισμένα οστικά μπλοκ.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Εφαρμογή της ψηφιακά καθοδηγούμενης τεχνολογίας σε περιπτώσεις με μικρές και μεγάλες ατροφίες γνάθων."

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Πίνδαρος-Γεώργιος Φώσκολος

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Εφαρμογή της ψηφιακά καθοδηγούμενης τεχνολογίας σε περιπτώσεις με μικρές και μεγάλες ατροφίες γνάθων."

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα