Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Δεκεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

19

Δεκεμβρίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων Οδοντιατρικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνανίας CPD Certified Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σε διάστημα είκοσι ετών περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως παρουσιάστηκαν με οδοντικό τραυματισμό. Έχει υπολογιστεί ότι οι τραυματικές οδοντικές κακώσεις (TDI) αντιπροσωπεύουν το 5% του συνόλου των τραυματικών κακώσεων του ανθρώπινου σώματος . Περίπου το 25% αυτών αφορά ηλικίες από 6- 18 ετών
Είναι γνωστό ότι η ταξινόμηση του οδοντικού τραύματος βασίζονταν σε καταγραφή στοιχείων που προέρχονταν από διαφορετικές μεθοδολογίες που περιέπλεκαν την ακριβή διάγνωση και τεκμηρίωσή της κάκωσης. Αποτέλεσμα ήταν τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας της θεραπευτικής παρέμβασης ενώ επιπλέον ένας σημαντικός αριθμός ασθενών εμπλέκονταν σε χρονοβόρες και ψυχοφθόρες ιατρονομικές διαδικασίες κυρίως λόγω της ελλιπούς καταγραφής, τεκμηρίωσης του οδοντικού τραύματος
Σήμερα είναι σαφές ότι η ταξινόμηση των οδοντικών κακώσεων συνέπεια τραύματος είναι σε θέση να οδηγήσει σε ασφαλή καταγραφή, διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση του οδοντικού τραυματισμού παγκοσμίως. Τον Φεβρουάριο του 2022, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Andreasen και του Glendor, η συμπερίληψη της ταξινόμησης Andreasen του TDI στην ενδέκατη αναθεώρηση του Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης Ασθενειών (ICD-11) έγινε τελικά αποδεκτή και εφαρμόστηκε από τον Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας. Κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμη μια παγκόσμια συστηματική ταξινόμηση και καταγραφή των TDI βάσει της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σωστή διάγνωση, μελέτη και θεραπεία. Η Διεθνής Ταξινόμηση των Ασθενειών παρέχει μια κοινή γλώσσα που επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να μοιράζονται τυποποιημένες πληροφορίες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που οδηγεί σε μια πιο ακριβή μελέτη αυτών των τύπων τραυματισμών
Η ανασκόπηση αφορά στη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση τou οδοντικoύ τραύματος και βασίζεται στη ολοκληρωμένη ταξινόμηση (NA0D, 2022) από τους Petti, Andreasen, Glendor και Andersson.

Υποστηρικτές

Soth Dental coltene

Το webinar πραγματοποιείται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Βασιλική Κυτρίδου

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα