Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

21

Νοεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

21

Νοεμβρίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων Οδοντιατρικός Σύλλογος ΚέρκυραςCPD Certified Hours

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο οδοντικός πολφός και το περιοδόντιο διατηρούν φυσικές οδούς επικοινωνίας λόγω της κοινής εμβρυολογικής τους προέλευσης (ακρορριζικά τρήματα, παράπλευροι ριζικοί σωλήνες, εκτεθειμένα οδοντινοσωληνάρια, ή αναπτυξιακές αύλακες). Επιπλέον, επίκτητες οδοί επικοινωνίας μπορούν να προκύψουν λόγω παθολογικών διεργασιών ή ιατρογενών συμβαμάτων, όπως ρωγμές και κατάγματα, απορροφήσεις ρίζας, αποσχίσεις οστεΐνης ή διατρήσεις ρίζας. Αυτή η στενή σχέση και το κοινό υπόστρωμα των ενδοδοντικών και περιοδοντικών νόσων, ενίοτε οδηγούν σε ομοιότητες στην κλινική και ακτινογραφική τους εικόνα, όπου η μία πάθηση δύναται να μιμείται την άλλη, ή ακόμα και σε περιπτώσεις μεικτών ενδο-περιοδοντικών αλλοιώσεων.
Οι ενδο-, περιοδοντικές αλλοιώσεις με ή χωρίς βλάβες της ρίζας δημιουργούν συχνά διαγνωστικά διλήμματα καθώς η αιτιολογία της αλλοίωσης είναι συχνά ασαφής, ενώ η «οριοθέτηση» μεταξύ ενδοδοντικής και περιοδοντικής καταστροφής είναι συχνά δυσδιάκριτη. Ο καθορισμός της πρόγνωσης προϋποθέτει τον προσδιορισμό της προέλευσης της αλλοίωσης, που ενδέχεται να χρήζει και μετεπεμβατικής (post hoc)
αξιολόγησης, ενώ η κλινική αντιμετώπιση ενδέχεται να απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων. Ειδικά στις περιπτώσεις μεικτών βλαβών με προχωρημένη περιοδοντική καταστροφή γύρω από τα προσβεβλημένα δόντια η πρόγνωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έκταση της καταστροφής που προήλθε από την περιοδοντική νόσο. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανάθεση της περιοδοντικής πρόγνωσης
είναι χρήσιμο να προηγείται και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν κλινικά και ακτινογραφικά δεδομένα και σε επίπεδο ασθενή, πέρα από την τοπική παθολογία του προσβεβλημένου δοντιού.
Σκοπός της ομιλίας είναι η παρουσίαση των διαφόρων τύπων ενδο-, περιοδοντικών βλαβών με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά. Θα περιγραφεί ο τρόπος σκέψης αλλά και η αξιοποίηση συγκεκριμένων διαγνωστικών μεθόδων για επιτυχή διάγνωση. Παράλληλα θα αναλυθεί ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT) για την αξιολόγηση της έκτασης και του προφίλ της οστικής καταστροφής, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών βλαβών της ρίζας. Τέλος, η συζήτηση για την κλινική αντιμετώπιση θα εξερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση, καθώς και την πιθανή έκβαση της σύμπραξης ενδοδοντικών και περιοδοντικών θεραπευτικών επιλογών.

Υποστηρικτές

Soth Dental coltene

Το webinar πραγματοποιείται στα πλαίσια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Μήλεσης Αρβανιτίδης Webinar

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ενδο-Περιοδοντικές αλλοιώσεις: Διαγνωστικά διλήμματα και κλινικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα