Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Οκτωβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2021

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

ΈΜΦΡΑΞΗ ΙΙ – Ποιότητα έμφραξης. Παράπλευροι Ριζικοί Σωλήνες. Ειδικές Περιπτώσεις.

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

19

Οκτωβρίου

,

2021

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD's + Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά την πλήρη εξάλειψη ή τη μέγιστη δυνατή μείωση του μικροβιακού φορτίου, η τρισδιάστατη έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων έρχεται να δημιουργήσει τις κατάλληλες βιολογικές συνθήκες για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της υγείας των περιακρορριζικών ιστών. Ανάμεσα στις συνθήκες με επίδραση στην έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος συγκαταλέγεται και η ποιότητα της έμφραξης, η οποία και απορρέει από τη συνεκτίμηση των παραμέτρων της έκτασης και της πυκνότητας των εμφρακτικών υλικών. Η αποφυγή ατελειών –υπέμφραξη, υπερέμφραξη, υπερέκταση, ύπαρξη κενών- είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το στόχο μιας τρισδιάστατης έμφραξης που περιορίζεται εντός του ριζικού σωλήνα και ιδεατά περιλαμβάνει και τους παράπλευρους ριζικούς σωλήνες. Μέσα από την παράθεση σύγχρονων ανασκοπήσεων αποσαφηνίζεται ο ρόλος των παράπλευρων ριζικών σωλήνων και τεκμηριώνεται το κατά πόσο καθίσταται εφικτή η έμφραξή τους με την υπάρχουσα τεχνολογία. Παράλληλα, αναλύονται οι εμφρακτικές προσεγγίσεις ειδικών περιπτώσεων με υψηλές απαιτήσεις, όπως είναι τα αδιάπλαστα και απορροφημένα ακρορρίζια.

Το webinar πραγματοποιείται στα πλάισια του εκπαιδευτικού Κύκλου “Modern Clinical Endodontic Concepts”

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης με 1.5 CPD Credit Hours και πως γίνεται η Μοριοδότηση του Webinar
Για το συγκεκριμένο webinar λαμβάνεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου με 1.5 CPD Hours. Επιπλέον ο Σύλλογος Ελλήνων Ενδοδοντολόγων αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, και διδακτικών μονάδων είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 90% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα