Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Αποκατάσταση Μονήρους Ελλείποντος Προσθίου Δοντιού. Λύσεις και Προβληματισμοί

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

10

Μαΐου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου άντρου. Είναι η θεραπεία εκλογής στην αποκατάσταση της οπίσθιας νωδότητας όταν υπάρχει οστικό έλλειμα;"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποκατάστηση ενός ελλείποντος δοντιού στην πρόσθια αισθητική ζώνη αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό οδοντίατρο. Η επιλογή αποκατάστασης του ελλείποντος δοντιού με τη χρήση ενός οστεοενσωματούμενου οδοντικού εμφυτεύματος ως τον πιο συντηρητικό τρόπο αποκατάστασης, μπορεί να παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά περιλαμβάνει έναν πιο περίπλοκο σχεδιασμό και εκτέλεση σε σχέση με μία συμβατική ακίνητη προσθετική με τη χρήση γεφυρών συγκολλητικού τύπου. Ιδιαίτερη αναφορά στην βιβλιογραφία δίνεται στους νεαρούς ασθενείς, όπου η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος μπορεί να προκαλέσει βιολογικές και προσθετικές επιπλοκές λόγω της ανάπτυξης του ασθενή. Επιπλέον οι γέφυρες συγκολλητικού τύπου αποτελούν εναλλακτική λύση και σε περιπτώσεις ανεπαρκούς οστικού υπόβαθρου, ανατομικών, ιατρικών αλλά και οικονομικών περιορισμών σε σχέση με τα οδοντικά εμφυτεύματα. Τέλος, σε περιπτώσεις που και οι δύο αυτές συντηρητικές επιλογές αποκατάστασης είναι εφικτές, η τελική θεραπευτική προσέγγιση είναι μια απόφαση που την παίρνει ο ίδιος ο ασθενής, πάντα υπό την καθοδήγηση του θεράποντα οδοντιάτρου του.
Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά και σύγκριση των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης σε περιπτώσεις απώλειας δοντιού στην αισθητική ζώνη . Επιπλέον, θα γίνει αξιολόγηση των καθοριστικών παραγόντων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του τελικού σχεδίου θεραπείας μέσα από κλινικά περιστατικά.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου άντρου. Είναι η θεραπεία εκλογής στην αποκατάσταση της οπίσθιας νωδότητας όταν υπάρχει οστικό έλλειμα;"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Αικατερίνη Πετροπούλου

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοιχτή ανύψωση εδάφους ιγμορείου άντρου. Είναι η θεραπεία εκλογής στην αποκατάσταση της οπίσθιας νωδότητας όταν υπάρχει οστικό έλλειμα;"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα