Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

22

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Λειτουργική διαχείριση αποδιοργανωμένων φραγμών με σύγχρονα ψηφιακά πρωτόκολλα

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

22

Ιουνίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η λειτουργική διαχείριση φραγμών με εκτεταμένη απώλεια βασικών σημείων αναφοράς αποτελεί την πιο απαιτητική μορφή προσθετικής αποκατάστασης. Η απώλεια σημείων αναφοράς μπορεί να αφορά διαταραχές του μασητικού επιπέδου, εκτεταμένες αποτριβές ή διαβρώσεις, απώλεια του προσθίου τομικού οδηγού ή απώλεια της κάθετης διάστασης. Για την προσθετική τους αντιμετώπιση απαιτείται η ενδελεχής γνώση και η λεπτομερής εφαρμογή των βασικών αρχών της Κλασσικής Προσθετικής.Τα σύγχρονα ψηφιακά πρωτόκολλα, που βρίσκουν πλέον ευρεία χρήση, μας δίνουν τη δυνατότητα για πραγματοποίηση ενός μεγάλου φάσματος οδοντιατρικών εργασιών και ανοίγουν το δρόμο για νέες δυνατότητες.

Στο παρόν webinar θα συζητήσουμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία για την αποκατάσταση φραγμών που έχουν χάσει τα βασικά σημεία αναφοράς τους. Θα αναλύσουμε:

– πώς αξιοποιεί η ψηφιακή οδοντιατρική τις βασικές αρχές της αναλογικής Προσθετικής
– ποιες τεχνικές διατηρούνται αναλλοίωτες και ποιες τροποιούνται για να προσαρμοστούν στα ψηφιακά πρωτόκολλα
– ποια η σειρά των απαραίτητων βημάτων για τη λειτουργική αποκατάσταση ενός πλήρους φραγμού χωρίς τη μεσολάβηση εκμαγείου (model-free)
– τι νέα εργαλεία εισάγονται για τη δυναμική καταγραφή στοιχείων του στοματογναθικού συστήματος.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Γεωργία Ποζίδη

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα