Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Elaskary-400X4001

Dr. Abdelsalam Askary

Elaskary-400X4001

Σύντομο Βιογραφικό

Dr. Abdelsalam Elaskary is currently a visiting lecturer at University of New York, while maintaining a private practice limited to periodontics, dental implants and oral reconstruction in Alexandria, Egypt. He authored two text books in the field of dental Implantology, “Reconstructive Aesthetic Implant Surgery” & “fundamentals of esthetic implant dentistry” published by Wiley –Blackwell. Dr. Elaskary is an editorial advisory board member for smile dental journal & a society editor for the Implant dentistry journal. He is the current president of the Arab society of oral Implantology in Cairo, an active member, fellow and the vice president of the international congress of oral implantologists.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

17

Οκτωβρίου

19:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το