Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Ιουλία Αράπη

DDS, MSc Cand στην Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Ιουλία Αράπη

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση
2019-σήμερα Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2016: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών με Βαθμό Λίαν Καλώς
Μέλος σε συλλόγους
2019: Μέλος European Association of Osseointegration
2018: Μέλος Association for Pediatric Oral Surgery
2017: Μέλος Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδας
2016: Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής
Παρουσιάσεις – Συνέδρια
Παρακολούθηση περισσότερων από 40 συνεδρίων, ημερίδων κοκ
Περισσότερες από τριάντα ελεύθερες ανακοινώσεις και poster σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Μία δημοσιευμένη εργασία σε διεθνές περιοδικό και 2 δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά περιοδικά.
3 δημοσιευμένες περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά
1 εισήγηση σε διεθνές συνέδριο με αντικείμενο την χειρουργική στόματος σε παιδιά
Βραβεία
2 διεθνή και 1 ελληνικό βραβείο για poster
Επαγγελματική εμπειρία
2020-σήμερα: αποκλειστική άσκηση οδοντοφατνιακής χειρουργικής
2016-2020: άσκηση επαγγέλματος γενικής οδοντιατρικής σε ιδιωτικό ιατρείο με κύρια ενασχόληση τη γενική οδοντιατρική και τη χειρουργική στόματος σε ενήλικες και παιδιά
Γνώσεις ξένων γλωσσών
• Αγγλικά
• Γαλλικά

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

17

Απριλίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Νέο Live Webinar

Μοιραστείτε το