Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Prof. Forna Norina Consuela

Prof. Forna Norina Consuela

Prof. Forna Norina Consuela

Σύντομο Βιογραφικό

Primary care physician – Dental prosthetics, Oromaxillofacial surgery, General Dentistry
General Medicine Physician

• President CIDCDF-Confederation of Deans of Faculties of Dental Medicine of Total or Partial French Origin
• Past President European Proshtodontic Association (EPA)
• President of the Balkan Society of Dental Medicine (BaSS)
• Member in ERO FDI WG – RELATION BETWEEN DENTAL PRACTITIONERS AND UNIVERSITIES –
• Member in FDI WG Women Dentists Worldwide
• Member in AFNOR-ISO
• Expert ADEE
• Fellow Global Dental Implant Academy
• Fellow & Diplomat of International College of Dentistry
• Fellow of Academy of Dentistry International
• Expert AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie)
• Fellow and Diplomate al International Congress of Implantologists

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

02

Ιουλίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το