Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Prof. George Eliades

Prof. George Eliades

Prof. George Eliades

Σύντομο Βιογραφικό

Professor and Director, Department of Biomaterials, School of Dentistry, National and Kapodistrian University o Athens (NKUA), Greece

George Eliades graduated from the Dental School of the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA). He received his postgraduate education in Biomaterials at UCLA and earned his Doctoral Degree from NKUA. For 12 years he served as Head of the Quality Control Laboratory of the Greek Notified Body for Medical Materials and Devices. In 2000 he joined the School of Dentistry of the NKUA as Director of the Department of Biomaterials. He has given more than 460 presentations at national and international conferences, authored 235 papers, 19 chapters in textbooks, and co-edited three international books. He is a member of the editorial board of four international journals, reviewer in more than 30 journals and member/fellow in many scientific societies and groups. His work has been honored with several international awards including the IADR Wilmer Souder Award.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

12

Μαρτίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το