Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

20

Απριλίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Νέο Live Webinar

The Full Digital Connection

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

20

Απριλίου

,

2024

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "The Full Digital Connection"

European Prosthodontic Association – EPA

Dr. Constanza Micarelli

Webinar Coordinator:
Dr. Constanza Micarelli
Abstract:

Why go digital? It makes everything easier! Learn how integrating digital technology into every step of your clinical workflow and implant practice can enhance the patient experience. A digital workflow can help deliver predictable, quality dentistry, improve office efficiency and productivity, and leave a positive impression on your dental implant patients. Diagnosis, CBCT-scan planning and treatment sequencing for implant patients can become seamless and predictable.

It is true that the advent of new technologies has enabled the dental team to use new material and new equipment that facilitated the production of an adaptation and an accuracy of the prosthetic rehabilitation that has, up to now, been difficult to obtain. Today, intra-oral mapping technology is one of the most exciting new areas in dentistry since three dimensional scanning of the mouth is required in a large number of procedures such as prosthodontics, implant dentistry and orthodontics. All the existing intra-oral scanners are trying to face the limitations and the disadvantages of the traditional impression procedure maintaining an high accuracy level in order to be used as an efficacious alternative to the conventional impression technique. During the lunch and learn, the Agnini Brothers will analyze different cases, highlighting the operational differences that they have developed over time, with the increasing knowledge of the new materials and the daily developing of the new softwares. It is also described how traditional materials and techniques have been replaced with other innovative new technologies, and how the results obtained with these are systematic and overlapping times better than traditional one.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του webinar απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από την European Prosthodontic Association – EPA. Λαμβάνετε το πιστοποιητικό μέσω email από 2 έως 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "The Full Digital Connection"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
The Full Digital Connection

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "The Full Digital Connection"

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα