Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

14

Ιουνίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Η Χρησιμότητα Δοντιών με Κακή Πρόγνωση στη Μεταβατική Περίοδο της Οστεοενσωμάτωσης (Staged Approach)

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

14

Ιουνίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ολική Νωδότητα Άνω Γνάθου: Αποκατάσταση με Εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διατήρηση της λειτουργικότητας και της αισθητικής σε όλες τις φάσεις μιας επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης αποτελεί βασικό και ουσιώδες καθήκον του κλινικού κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης. Συχνά, η χρήση δοντιών με κακή πρόγνωση μπορούν να μας προσφέρουν μια ασφαλή λύση για μεταβατική αποκατάσταση της νωδότητας μέχρι τη φάση φόρτισης των εμφυτευμάτων, σε περιπτώσεις όπου η άμεση φόρτιση έχει αυξημένο ρίσκο. Σκοπός της παρουσίασης είναι να δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δόντια αυτά προς όφελος δικό μας αλλά και του ασθενή.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ολική Νωδότητα Άνω Γνάθου: Αποκατάσταση με Εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Παναγιώτης Γαλανόπουλος

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ολική Νωδότητα Άνω Γνάθου: Αποκατάσταση με Εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα