Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

17

Φεβρουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Αποκατάσταση οπισθίων ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών χωρίς άξονες και στεφάνες

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Πέμπτη

,

17

Φεβρουαρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

120 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 2 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών αποτελούσε και αποτελεί μια πρόκληση. Η μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας που υπάρχει συνήθως καθιστά τα δόντια επιρρεπή σε κατάγματα. Η αποκατάσταση με τη χρήση ενδορριζικών αξόνων και στεφανών οδηγεί σε περαιτέρω αφαίρεση υγιούς οδοντικής ουσίας με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του εναπομείναντος δοντιού και ως εκ τούτου μειωμένη κλινική επιτυχία της αποκατάστασης.
Οι εξελίξεις στην συγκόλληση των σύγχρονων αποκαταστατικών υλικών με τους οδοντικούς ιστούς δίνει νέες δυνατότητες αποκατάστασης τέτοιων δοντιών που εξασφαλίζουν μακρόχρονη κλινική επιτυχία. Οι προϋποθέσεις, ο απαραίτητος εξοπλισμός και το πρωτόκολλο για την επιτυχή αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών χωρίς άξονες και στεφάνες θα παρουσιασθούν αναλυτικά με τη βοήθεια πλήθους κλινικών περιστατικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 90% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Νίκος Κουικούμης

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανασκόπηση του Οδοντικού Τραύματος"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα