Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

26

Ιανουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Αθλητικοί οδοντικοί τραυματισμοί: Βασικές αρχές πρόληψης και αντιμετώπισης

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

26

Ιανουαρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ως Αθλητική Οδοντιατρική ορίζεται ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τραυματισμών και άλλων βλαβών που προκύπτουν στο Στοματογναθικό Σύστημα ως συνέπεια της αθλητικής δραστηριότητας. Στην εποχή μας οι αθλητικές δραστηριότητες τόσο σε ερασιτεχνικό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς . Εκτός από τα προφανή οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγειά των αθλούμενων , δυστυχώς συχνά εμπεριέχουν και κινδύνους . Οι κίνδυνοι συνίστανται τόσο σε ενδεχόμενους τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της αθλητικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στα αθλήματα επαφής, όσο και σε σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο στοματικής υγείας, ειδικά σε ότι αφορά στους κορυφαίους αθλητές.

Η συμβολή των αθλητικών προστατευτικών ναρθήκων στην πρόληψη των αθλητικών οδοντικών τραυματισμών είναι επαρκώς τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά. Η επιλογή εν τούτοις του κατάλληλου νάρθηκα συχνά προκαλεί προβληματισμό στον οδοντίατρο και σύγχυση στον αθλούμενο, ο οποίος δυσκολεύεται να καταλάβει τις διαφορές ανάμεσα στους μερικώς προσαρμοζόμενους και τους εξατομικευμένους αθλητικούς νάρθηκες.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα αναλυθούν:

1) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου νάρθηκα και θα περιγραφούν τα κλινικά στάδια για την κατασκευή και παράδοση στον ασθενή ενός άριστου εξατομικευμένου νάρθηκα
2) θα επισημανθούν οι βασικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των οδοντικών τραυματισμών.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 90% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Ευάγγελος Λοΐζος

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα