Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

15

Μαρτίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Η προστασία της Αισθητικής του Προσώπου με τη χρήση εξατομικευμένων αθλητικών ναρθήκων

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

15

Μαρτίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

60 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1 Μόριο

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής (Ε.Α.Α.Ο.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ενσωματώνει την ενασχόληση με τον αθλητισμό ολοένα και περισσότερων ατόμων κάθε ηλικίας. Κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων ενέχεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ενδοστοματικών και περιστοματικών ιστών του αθλούμενου με απρόβλεπτες συνέπειες. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η χρήση ενός αθλητικού νάρθηκα για την προστασία της ευρύτερης περιοχής του προσώπου αθλητών και αθλουμένων. Στόχος της διαδικτυακής μας συνάντησης είναι η ανάλυση του προφίλ του αθλητή και των χαρακτηριστικών του αθλήματος, που αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού, ώστε ο σχεδιασμός και η κατασκευή του εξατομικευμένου διαστρωματικού αθλητικού νάρθηκα να πληροί τις προδιαγραφές σωστής κατασκευής, εφαρμογής και ασφαλούς λειτουργίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής (Ε.Α.Α.Ο.) αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Θεόδωρος Τασόπουλος, DDS, MSc.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα