Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

07

Δεκεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδος

2022

Ολοκληρώθηκε

Η ψηφιακή προσέγγιση της σύγχρονης εμφυτευματολογίας

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

07

Δεκεμβρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδος

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην Οδοντιατρική παρέχει σημαντικά οφέλη στον τομέα της εμφυτευματολογίας, τόσο στο χειρουργικό όσο και στο προσθετικό κομμάτι του σχεδίου θεραπείας. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των αποκαταστατικών βιοϋλικών επίσης, ευνοεί την εφαρμογή της CAD/CAM μεθοδολογίας
Από τις μονήρεις επιεμφυτευκατικές στεφάνες, μέχρι και τις σύνθετες διατοξικές αποκαταστάσεις η τεκμηριωμένη πλέον χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, οδηγεί σε προβλέψιμες λύσεις παρέχοντας στους ασθενείς λειτουργικά και αισθητικά επιτυχημένες προσθέσεις.
Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής, είναι να περιγράψει όλα τα κλινικά και εργαστηριακά βήματα που ακολουθούνται στο ψηφιακό μονοπάτι της εμφυτευματολογίας, μέσα από την ενδελεχή παρουσίαση διάφορων κλινικών περιστατικών.
Ξεκινώντας από την αρχική παρουσίαση του προτεινόμενου θεραπευτικού πλάνου, με ψηφιακά μέσα, και την κατευθυνόμενη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, και καταλήγοντας στην ενδοστοματική σάρωση των οστεονεσωματούμενων εμφυτευμάτων και την παράδοση της τελικής εργασίας, όλα τα βήματα στο ψηφιακό μονοπάτι παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στουν θεράποντα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Η ψηφιακή προσέγγιση της σύγχρονης εμφυτευματολογίας

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα