Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

20

Μαρτίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Ολοκληρώθηκε

Επικοινωνία οδοντίατρου με οδοντοτεχνίτη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

20

Μαρτίου

,

2024

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Μελέτη και Αξιολόγηση του Οστικού Υποστρώματος στην Εμφυτευματολογία με τη Βοήθεια του CBCT"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της «ψηφιακής εποχής» είναι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Στην Ψηφιακή Οδοντιατρική, αυτή η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο, στην επικοινωνία οδοντιάτρων, χειρουργών, οδοντοτεχνιτών και ειδικών ψηφιακών εφαρμογών.

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντική σε όλες τις πτυχές της θεραπείας, είτε περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση εμφυτευμάτων, επεμβάσεις αποκατάστασης ή ορθοδοντική. Σε αυτήν την παρουσίαση, θα αναφερθούμε σις τελευταίες εξελίξεις σε εφαρμογές και συσκευές AI, AR και VR, προκειμένου να βελτιώσουμε την ομαδική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας σε βέλτιστο σχεδιασμό θεραπείας και ανάπτυξη αποκατάστασης.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Μελέτη και Αξιολόγηση του Οστικού Υποστρώματος στην Εμφυτευματολογία με τη Βοήθεια του CBCT"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Παντελής Ξυδάς

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Μελέτη και Αξιολόγηση του Οστικού Υποστρώματος στην Εμφυτευματολογία με τη Βοήθεια του CBCT"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα