Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

10

Δεκεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2016

Ολοκληρώθηκε

Πώς να επιτευχθεί ένα σταθερό αισθητικό αποτέλεσμα με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

10

Δεκεμβρίου

,

2016

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Handout
Since implant dentistry has become a common treatment for replacing missing teeth, dentists have been trying to mimic natural tooth morphology in order to achieve both functional result and to fulfill the patient’s esthetic desires.

What was considered the standard of care 26 years ago is not necessarily valid today. The criteria for implant include osseointegration and the possibility for optimal restoration. This presentation will focus on the management of the hard and soft tissue around dental implants and analyzing the characteristics of different periodontal biotypes.

We will discuss basic concept regarding immediate implant placement and guided bone regeneration procedure related to the esthetic zone before focusing on the soft tissue management. We will describe the prosthetic procedures which are performed before, during and after the surgical procedures.

Provisional restorations, impression techniques, prosthetic profiles and restorative materials will be presented. The purpose of the presentation is to provide a check list that will guide the clinician developing a proper analysis and diagnosis for the successful esthetic result with implant supported restoration.

Υποστηρικτές

3i-T3-implant

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
How to achieve a stable esthetic results with implant supported restorations
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα