Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

CBCT & Impacted cuspids-3

Αναπαραγωγή Βίντεο

CBCT & Impacted cuspids-3 (Χειρουργική Οδοντιατρική)
20 years ago I had the opportunity to witness the pioneer work of using implants in orthodontics by Dr. Eugene Roberts. 20 years later I am fortunate enough to study implant therapy from three great teachers, Drs. Kwang Bum Park, Homayoun Zadeh and Fernando Rojas-Vizcaya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης