Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Amazing Class III Open Bite

Αναπαραγωγή Βίντεο

Amazing Class III Open Bite (Ορθοδοντική)
All cases were treated by Dr. Chris Chang, president of Beethoven Orthodontic and Implant Group in Hsinchu, Taiwan.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης