Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Implant work 5 Trimming the temporary abutments to fit the model

Αναπαραγωγή Βίντεο

Implant work 5 Trimming the temporary abutments to fit the model (Προσθετική)
By Gerard Cuomo DDS
In this video, you will see how to modify implant lab parts for multiple implant bridge retainers. I will help you take the guess work out of implant dentistry lab work.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης