Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Cast Post Removal

Αναπαραγωγή Βίντεο

Cast Post Removal (Προσθετική)
Continuing endodontic education using FullHD clinical cases vídeos. Now the goal is to show one technique for cast-post removal. It’s a very simple technique. Any dentist use this technique. Instrumental required: carbide dental drill (in this case transmittal) and a piezoelectric ultrasonic unity with a large tip.
Endodontic retreatment of a maxillary central incisor with a cast post. The post was removed applying piezoelectric ultrasonic vibrations.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης