Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

LANAP Laser Periodontist lecture Before and After Gum Surgery

Αναπαραγωγή Βίντεο

LANAP Laser Periodontist lecture Before and After Gum Surgery (Περιοδοντολογία)
LANAP laser Periodontist Allen Honigman lecture. Dr shows before and after photos X-Rays and CT scans of patients that have had laser gum treatment with the Periolaser laser

PART#2

PART#3

PART#4

PART#5

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Δείτε επίσης