Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

11

Οκτωβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

All-on-4: Παρουσίαση ενός εναλλακτικού σχεδίου θεραπείας για την ολική αποκατάσταση του στόματος

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

11

Οκτωβρίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Επικοινωνία οδοντίατρου με οδοντοτεχνίτη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εύρεση θεραπευτικής λύσης για τους ασθενείς με υπάρχουσα νωδότητα ή εν δυνάμει καταληκτική οδοντοφυΐα αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τους κλινικούς.
Το 1993 o Paulo Malo και η ομάδα του ανέπτυξαν τη γνωστή σε όλους τεχνική All-on-4, με στόχο την αποκατάσταση των γνάθων με ακίνητη επι-εμφυτευματική αποκατάσταση, χωρίς αναπλαστικές τεχνικές. Στόχος αυτού του θεραπευτικού πλάνου είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος οστικού υπόβαθρου για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και την άμεση φόρτιση αυτών. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, η μέθοδος αυτή έχει αποτελέσει λύση για χιλιάδες ανθρώπους με μακρόχρονα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Σκοπός της διαδικτυακής αυτής συνάντησης είναι η ανασκόπηση των βασικών αρχών της τεχνικής και η παρουσίαση των σταδίων της μέσα από κλινικά περιστατικά.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Επικοινωνία οδοντίατρου με οδοντοτεχνίτη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Θεοδώρα Διαμαντάτου

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Επικοινωνία οδοντίατρου με οδοντοτεχνίτη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα