Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

21

Οκτωβρίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Full-Arch: The next level

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

21

Οκτωβρίου

,

2023

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

European Prosthodontic Association – EPA

Prof. Phophi Kamposiora

Webinar Coordinator:
Prof. Phophi Kamposiora
Abstract:

The progressive shift towards implementing digitally driven technology in reconstructive dentistry is obvious. Compared to conventional methods, the ultimate goal of digital technologies is to improve the quality and capabilities in examination, diagnosis, and treatment of the dental patient. It is still questionable, however, whether such digital tools facilitate improved accuracy in data acquisition and assessment, superior efficacy in treatment planning, and more controlled and faster manufacturing process. This presentation will provide an overview about disruptive technologies in implant rehabilitation and discuss different possibilities and advantages when using innovative digital workflows. Focus will be given to new workflows facilitating synergy between
surgical, functional and esthetic components in full-arch cases.

Upon the completion of this session, the participants will be able to:
1. Understand the different components of the digital workflow
2. Recognize the advantages and bottlenecks of the digital workflow in full-arch cases
3. See how the quality and predictability of treatment can improved by digital tools

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του webinar απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από την European Prosthodontic Association – EPA. Λαμβάνετε το πιστοποιητικό μέσω email από 2 έως 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Prof. Dr. Wael Att

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα