Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

22

Απριλίου

13:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Digital Scans in Removable Prosthodontics?

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Σάββατο

,

22

Απριλίου

,

2023

Ώρα:

13:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

European Prosthodontic Association – EPA

Prof. Hana Hubalkova

Webinar Coordinator:
Prof. Hana Hubalkova
Abstract:

Intraoral scanners are used to register teeth, preparations and the implant position for the fabrication of fixed restorations. The presence of large edentulous areas can cause inaccuracies when fabricating long span bridges, removable partial dentures or conventional complete dentures. This presentation will highlight the strength and drawbacks of digital scans when compared to various conventional impressions for edentulous arches. Clinical cases will showcase some of the applications and limitations of intraoral scanning for removable prosthodontics, this will enable clinician to choose the most adequate impression technique/ method for the particular clinical situation.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του webinar απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης από την European Prosthodontic Association – EPA. Λαμβάνετε το πιστοποιητικό μέσω email από 2 έως 5 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dr. Najla Chebib

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Prosthetic complications in full-arch rehabilitations: Biomaterials complications, longevity and implications for the future."

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα