Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

23

Σεπτεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Σπασμένο Εργαλείο στην Ενδοδοντία. Πώς το Χειριζόμαστε;

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

23

Σεπτεμβρίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours

Περίληψη:
To 1968 ο καθηγητής Grossman είπε «ο Οδοντίατρος που δεν έχει προκαλέσει θραύση εργαλείου σε ριζικό σωλήνα, απλώς δεν έχει κάνει αρκετές ενδοδοντικές θεραπείες ακόμα». Το σπασμένο εργαλείο μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στη χημικομηχανική επεξεργασία και επομένως στον καλό καθαρισμό ενός μολυσμένου ριζικού σωλήνα. Τα μικρόβια και ο πολφικός ιστός που θα παραμείνουν στο σωλήνα εξαιτίας πλημμελούς καθαρίσματος, επιδρούν αρνητικά στην επιτυχία του περιστατικού. Η αφαίρεση του εργαλείου είναι μια πράξη με ρίσκο για τον κλινικό. Η απόφαση για τη διατήρηση ή αφαίρεση του θραύσματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση με την προεγχειρητική κατάσταση του δοντιού, με το ίδιο το θραύσμα (θέση, μήκος, μέγεθος κλπ) και με τον επεμβαίνοντα (εμπειρία, εξοπλισμός κλπ). Η σύγχρονη φιλοσοφία και τεχνική αφαίρεσης του εργαλείου στοχεύει στην προβλέψιμη αφαίρεσή του με ελάχιστη θυσία οδοντικής ουσίας. Οι παράγοντες απόφασης για τη διατήρηση ή αφαίρεση του σπασμένου εργαλείου, ο κλινικός αλγόριθμος σκέψης και η περιγραφή της μοντέρνας τεχνικής αφαίρεσης είναι τα αντικείμενα αυτής της παρουσίασης.

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για Webinars με διοργανωτή το Ινστιτούτο Μέριμνα λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο μέχρι 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του online σεμιναρίου. To e-mail αποστολής είναι αυτό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο σεμινάριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση πιστοποιητικού, είναι η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% της ζωντανής μετάδοσης του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα