Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Οκτωβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Εμφυτεύματα στην Πρόσθια Ζώνη VS Κρανιοσκελετική Ανάπτυξη: Προβλήματα και Λύσεις

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

19

Οκτωβρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλήτρια:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έλλειψη των φυσικών δοντιών προκύπτει είτε από συγγενή έλλειψη δοντιών, σύνδρομο εξωδερμικής δυσπλασίας είτε από τραυματισμούς. Οι λύσεις αποκατάστασης περιλαμβάνουν κινητές και ακίνητες προσθέσεις, ορθοδοντική θεραπεία και επιεμφυτευματικές προσθέσεις.
Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε νεαρούς ασθενείς μπορεί να προκαλέσει βιολογικές και προσθετικές επιπλοκές λόγω της ανάπτυξης του ασθενή. Η ανάπτυξη των γνάθων διαταράσσει τη σχέση παρακείμενων ιστών και εμφυτευμάτων, τα οποία λειτουργούν ως «αγκυλωμένα δόντια». Επιπρόσθετα, αυτό το κλινικό εύρημα έχει παρατηρηθεί και σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία εμφυτευμάτων στην ενήλικη ζωή τους. Συνεπώς, η σκελετική ανάπτυξη είναι μια δια βίου δυναμική διαδικασία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τον χρόνο τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην πρόσθια ζώνη.
Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι λειτουργικά, βιολογικά και αισθητικά. Η απόκλιση από το μασητικό επίπεδο και από το οδοντικό τόξο, η υπερώια και γλωσσική θέση του εμφυτεύματος καθώς και η ασυμμετρία της φατνιακής ακρολοφίας επιβαρύνουν αισθητικά και λειτουργικά τους ασθενείς στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Συνεπώς, προτείνεται η επιλογή εναλλακτικών λύσεων συμβατικής προσθετικής με την προοπτική τοποθέτησης εμφυτευμάτων μεταγενέστερα στη ζωή του ατόμου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, έτσι ώστε να μειωθεί το ρίσκο εμφάνισης επιεμφυτευματικών επιπλοκών.
Σκοπός της παρουσίασης είναι η απαρίθμηση και η αντιμετώπιση των επιπλοκών της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης στην πρόσθια ζώνη σε σχέση με την σκελετική ανάπτυξη των ασθενών μέσα από μια σειρά κλινικών περιστατικών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων συμβατικής προσθετικής με ολοκεραμικές συγκολλούμενες αποκαταστάσεις.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Αγγελική Λαμπρινούδη

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Προ-εμφυτευματική χειρουργική, από τη φυσική επούλωση στην καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα