Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

02

Νοεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2022

Ολοκληρώθηκε

Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση των περιοδοντικών μεσορριζικών βλαβών

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

02

Νοεμβρίου

,

2022

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Σύντομη Περίληψη:
Μια κλινική και βιβλιογραφική σύνοψη πάνω στην κλινική σημασία των μεσορριζικών βλαβών, τη διαγνωστική αξιολόγησή τους και τη θεραπευτική διαχείρισή τους. Στο τέλος του σεμιναρίου κάθε συμμετέχοντας θα μπορεί να κάνει:
• Ανάλυση των ανατομικών χαρακτηριστικών των πολύριζων δοντιών και ο ρόλος τους στην εξέλιξη της παθολογίας των μεσορριζικών βλαβών.
• Ταξινόμηση και διαγνωστική προσέγγιση των περιοδοντικών μεσορριζικών βλαβών.
• Γνωρίζει την προβλεψιμότητα και τους περιορισμούς της μη χειρουργικής και χειρουργικής διαχείρισης των περιοδοντικών μεσορριζικών βλαβών.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
tatarakis
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα