Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Φεβρουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2024

Ολοκληρώθηκε

Η υψηλή ποιότητα  του CBCT και των πρωτογενών αρχείων ως βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία  του ψηφιακού ασθενούς και την ολοκληρωμένη διάγνωση

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Δευτέρα

,

19

Φεβρουαρίου

,

2024

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

60 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1 Μόριο

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής (Ε.Α.Α.Ο.)

Συντονιστής: Δημήτριος Παπαδημητρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αξία του CBCT στη σύγχρονη ψηφιακή Οδοντιατρική έχει αναβαθμιστεί πολύ, κυρίως λόγω της αυξημένης ακρίβειας και λεπτομέρειας που απαιτούνται από τα σύγχρονα ψηφιακά πρωτόκολλα εργασίας. Προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες απαιτούνται πια να γίνονται CBCT λήψεις από Τομογράφους που παράγουν εικόνες ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και με εξειδικευμένα πρωτόκολλα λήψης τα οποία διευκολύνουν τον συνδυασμό των διαφορετικών πρωτογενών αρχείων.
Στο webinar αυτό θα αναλυθούν διεξοδικά η σημασία του πρωτογενούς υλικού (CBCT, ψηφιακή αποτύπωση, Φωτογραφίες) και πως με την πιστή εφαρμογή των ψηφιακών πρωτοκόλλων μπορεί να επιτευχθεί ένα άριστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. Θα περιγραφεί ο ποιοτικός έλεγχος των CBCT λήψεων και των DICOM αρχείων και θα γίνει εκτενής αναφορά στα λάθη κατά τη λήψη που έχουν καταλυτικές συνέπειες στην ακρίβεια των ψηφιακών τεχνικών. Τέλος θα γίνει αναφορά στην εισαγωγή των αρχείων σε λογισμικά σχεδίασης, και πως ο συνδυασμός των πρωτογενών αρχείων και η ακριβής ταύτιση τους είναι το κλειδί για την επιτυχημένη ροή εργασίας.

Υποστηρικτές

Οδοντιατρικά Αποστολίδης (Apostolides Healthcare Technologies)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής (Ε.Α.Α.Ο.) αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Μακρής Νίκος

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Διαχείριση των μαλακών ιστών σε προσθετικές αποκαταστάσεις σε δόντια και εμφυτεύματα"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα