Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Μακρής Νίκος, Οδοντίατρος, Γναθοπροσωπικός Ακτινολόγος, DDS, MSc(DMFR), PhD(Dent)

Μακρής Νίκος

Οδοντίατρος, Γναθοπροσωπικός Ακτινολόγος, DDS, MSc(DMFR), PhD(Dent)

Μακρής Νίκος, Οδοντίατρος, Γναθοπροσωπικός Ακτινολόγος, DDS, MSc(DMFR), PhD(Dent)

Σύντομο Βιογραφικό

Το 1998 αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2005 λαμβάνει τον μεταπτυχιακό του τίτλο με εξειδίκευση στη Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2014 ολοκληρώνει τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο.
Το χρονικό διάστημα από το 2005 μέχρι και σήμερα, συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Κλινική της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμμετέχει ως εκπαιδευτής από το 2008 έως και σήμερα, στο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στα εμφυτεύματα που διοργανώνει σε ετήσια βάση η Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στις δραστηριότητες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδικευμένης επιμόρφωσης της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και σε πληθώρα διοργανώσεων άλλων επιστημονικών Εταιρειών. Επίσης διδάσκει τις αρχές της Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας τόσο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος των Τεχνολόγων Ακτινολόγων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όσο και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης των βοηθών Οδοντιάτρου.
Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας και και έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Οδοντικής και Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής – εκπαιδευτής σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών ομιλιών και σεμιναρίων. Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο με αποκλειστική ενασχόληση την Οδοντική και Στοματογναθοπροσωπική Ακτινολογία.
Είναι ιδιοκτήτης και επιστημονικός υπεύθυνος στην Ψηφιακή Ακτινοδιαγνωστική Στόματος η οποία διατηρεί τρία ιατρεία στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο με αποκλειστική ενασχόληση την Οδοντική και Στοματογναθοπροσωπική Ακτινολογία

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

Μοιραστείτε το