ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Mandibular Molar with 5 Root Canals (Ενδοδοντία)
A clinical case report illustrating the use of XPlorer Navigation Files (Clinicians Choice) and Typhoon Controlled Memory Wire Rotary Instruments (Clinicians Choice) to do root canal preparation on a lower first molar with five root canals (3 mesial and 2 distal). After preparation the root canals were obturated with System B and Obtura II.

Implatology 2020 - 2021

 

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
Έναρξη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 

Minor Tooth Movement

 

 

Greece International Program in
Minor Tooth Movement
Έναρξη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020