ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Molar Extraction and Immediate Implant Placement
Endodontic Failure,Extraction of Molar with separation of three Roots first,
Immediate Implant Placement with Autograft and Xenograft, Notice the Gain Height of Mucosa Line

Implatology 2020 - 2021

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
Έναρξη ΜΑΙΟΣ 2020

 

Minor Tooth Movement

 

Greece International Program in
Minor Tooth Movement
Έναρξη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020