Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Φεβρουαρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Peri-implantitis: from prevention to treatment

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

19

Φεβρουαρίου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Current clinical evidence has positioned implants as the first choice of treatment for partially or fully edentulous patients and has influenced the decision to extract periodontally affected teeth, which in several cases may be treatable. At the same time a “new disease”, known as peri-implantitis, has emerged especially when dental implants are placed in-patient with a history of periodontal disease. This presentation critically appraises the available literature on the risk for biologic complications around dental implants and will present the current consensus on different treatment modalities of peri-implant disease and discuss its limitations based on our clinical experience and recent research findings from our group.
Aim: To provide an update on the risk assessment and management of peri-implantitis
Objectives:
The participants will be able to:
– Identify the possible risk factors associated with the development and progression of peri-implantitis
– Develop a treatment rationale and decide when to explant and when to consider other management options
– Discuss the indications and limitations related to the application of resective and reconstructive treatment options

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Dr. Nikos MARDAS
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα