ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

Δωρεάν Οδοντιατρικά Webinars

Principles of Ridge Preservation and Guided Bone Regeneration Procedures

Διαθέσιμη Επαναπροβολή Webinar | Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 Ιανουαρίου 2020 | Γλώσσα: Αγγλικά | Διάρκεια: 1 Ώρα και 30 λεπτά | Ομιλητής: Dr. Nikolaos Soldatos

Το Webinar Πραγματοποιήθηκε

Θέμα: Principles of Ridge Preservation and Guided Bone Regeneration Procedures
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 Ιανουαρίου 2020 | 20:00 – 21:30 Ώρα Ελλάδος
Γλώσσα: Αγγλικά
Διάρκεια: 1 Ώρα και 30 λεπτά
Ομιλητής: Dr. Nikolaos Soldatos
Διοργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σεμινάριο Εξ’Αποστάσεως Εκπαίδευσης / 22-01-2020 / Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

 

Διαθέσιμη Επαναπροβολή Webinar

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Atrophy of alveolar ridges following tooth extraction is a common finding and can severely compromise the esthetic and functional rehabilitation of patients. Preservation of the alveolar ridge has become the standard of care and a necessity for the successful contemporary clinician. Numerous options of biomaterials and surgical techniques can often be overwhelming for the clinician and can lead to improper clinical management. This webinar is designed to teach the general dentist and/or the specialist the principles of ridge preservation and guided bone regeneration procedures following tooth extractions or to successfully reconstruct Seibert class I, II or III ridge deformities in more severe cases. In addition, different surgical techniques, materials and successful flap management will be demonstrated. At the end of the webinar the participants should have the ability to understand the differences between ridge preservation and guided bone regeneration, the role of different biomaterials and to apply these techniques at the everyday clinical practice.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

Dr. Nikolaos Soldatos

Dr. Nikolaos Soldatos is an Assistant Professor, Department of Periodontics and Dental Hygiene at the University of Texas Health Science Center at Houston and Board-Certified Periodontist and Implant surgeon from the American Board of Periodontology. He is the current President of the Faculty Senate at the School of Dentistry. Dr. Soldatos earned his DDS from the Dental School of Athens, National and Kapodistrian University, Athens, Greece in 2006 and taught for the Department of Prosthodontics from 2007-2011 as a Clinical Instructor. In 2011, he served for one year in the Greek Army. In 2012, Dr. Soldatos completed his PhD degree at the Medical School of Athens, National and Kapodistrian University of Athens, Greece. In 2015, he earned a Certificate in Periodontics and Implant Dentistry and a Master of Science in Dental Medicine (MSD) from the School of Dental Medicine, University of Colorado, Anschutz Medical Campus. Furthermore, in 2015, he completed an implant fellowship and became an Assistant Professor at the University of Colorado, Division of Periodontics, Department of Surgical Dentistry. In December 2015, Dr. Soldatos joined the University of Texas, School of Dentistry (UTSD) at Houston, Department of Periodontics and Dental Hygiene as an Assistant Professor. As part of his interaction with the scientific community he is the PI in a multiple arms study assessing the “Temperature Changes During Implant Osteotomy Preparations, in Fresh Human Cadaver Tibiae and Impact of Heat Generation on Bone Viability and New Bone Formation”. He has validated a highly innovative ex-vivo bone healing model recapitulating in vivo conditions of implant placement. This model employs fresh human cadaver bone using a novel technique that rescues resident bone and progenitor cells to facilitate translational bone healing research. The preliminary results of this work were awarded with the Best Oral Scientific Award at the 2019 annual meeting of the Academy of Osseointegration in Washington, DC. He also serves as a co-PI in two multi-center clinical studies evaluating the “Osseodensification and Implant Primary Stability During the First Six Weeks of Implant Placement” and “Self-Reported Pain After Periodontal Surgery” along with experienced PIs from major Universities. Dr. Soldatos is member of American Academy of Periodontology and ambassador of Academy of Osseointegration. He serves as a member of Continuing Education Oversight Committee and Clinical Innovations Committee of the Academy of Osseointegration. His clinical interests include guided implant dentistry, guided bone regeneration and soft tissue regeneration. Dr Soldatos has published numerous papers in peer-reviewed European and American journals and maintains a faculty practice limited to Periodontology and Implant Dentistry at the UTSD.

 

Διαθέσιμη Επαναπροβολή Webinar

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Implatology 2020 - 2021

 

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εμφυτευματολογίας
Έναρξη ΜΑΙΟΣ 2020

 

Minor Tooth Movement

 

Greece International Program in
Minor Tooth Movement
Έναρξη ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020