Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Διοργανωτής

BCArtboard-2@2x-100-small

Dental Laser Training Academy (DeLTA)

BCArtboard-2@2x-100-small

Dental Laser Training Academy (DeLTA) is a long-established International training academy with over 14 year’s experience. We have a wealth of knowledge in lasers, from all wavelengths and their clinical applications, to establishing lasers in your Practice and how to integrate this.

Our courses start with introductory to intermediate and advanced, where you not only learn the theory allowing you the inner knowledge to gain the most from your laser, but also practical guidance enabling you to put the theory into practice.

Θέματα σχετικά με τον Οργανωτή

30

Ιανουαρίου

08:30 a.m. GMT Time - Ώρα Αγγλίας

2021

Ολοκληρώθηκε

Μοιράσου το