Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Steven-Parker

Steven Parker

Steven-Parker

Σύντομο Βιογραφικό

Dr Steven Parker has been involved with lasers in dentistry for 30 years. He has received publication in over 70 peer-reviewed papers on the use of lasers in dentistry.
He is the dental consultant in the 2015 MHRA publication “Guidance on the Safe Use of Lasers, Intense Light Source Systems and LEDs in Medical, Surgical, Dental and Aesthetic Practices”.
He serves as associate-editor of the Journal Lasers in Medical Science.
From 2010 – 2020 he was International Coordinator and Lead Faculty of the Academic Master Degree (MSc) degree (Livello II) programme in laser dentistry at the University of Genoa, Italy.
He served as President of the Academy of Laser Dentistry in 2005-6.
Dr Parker is currently studying for a PhD in laser-tissue interaction at De Montfort University, Leicester UK.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

7.8

Νοεμβρίου

08:45

2020

Ολοκληρώθηκε

Μοιραστείτε το