Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

19

Μαΐου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2020

Ολοκληρώθηκε - Διαθέσιμη Επαναπροβολή

Preserving the Alveolus and Reconstructing the Ridge – A Clinical Discussion

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τρίτη

,

19

Μαΐου

,

2020

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Αγγλικά

Ομιλητές:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

1,5 CPD Credit Hours

Abstract:
Alveolar ridge preservation techniques are commonly used to reduce the anticipated dimensional changes and increase the feasibility of implant placement. In deficient ridges, the concept of guided bone regeneration is predominantly applied, in a staged or simultaneous approach, to facilitate implant therapy. Both strategies have been extensively documented in the literature and a variety of devices have been used for this purpose.

The Objective of this webinar is to offer a clinical perspective on osseous regeneration by highlighting its biological and technical principles through case examples.

Learning Outcomes:
– Principles and clinical effectiveness of GBR in daily practice.

– Device selection and technical elements for predictable outcomes.

– Reflective discussion on treatment outcomes of case examples.

Υποστηρικτές

southern implants hellas

Με ποιον τρόπο λαμβάνω το πιστοποιητικό παρακολούθησης του Webinar;
Πιστοποιητικό παρακολούθησης για Webinars με διοργανωτή το Ινστιτούτο Μέριμνα λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το μέγιστο μέχρι 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του online σεμιναρίου. To e-mail αποστολής είναι αυτό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο σεμινάριο.</span

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα