Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

13

Δεκεμβρίου

20:00 Ώρα Ελλάδας

2023

Ολοκληρώθηκε

Η Προσθετική στην Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή. Τι Αλλάζει και τι Παραμένει Ίδιο;

Μη διαθέσιμη Επαναπροβολή

Νέο Live Webinar

Ημερομηνία:

Τετάρτη

,

13

Δεκεμβρίου

,

2023

Ώρα:

20:00 Ώρα Ελλάδας

Διάρκεια:

90 λεπτά

Γλώσσα:

Ελληνικά

Ομιλητής:

Διοργάνωση:

Πιστοποιημένες Ώρες:

Μ.Ε.Ε.Ο. 1,5 Μόρια

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοίγοντας την κάθετη διάσταση σύγκλεισης στη σύγχρονη ψηφιακή προσθετική. Digital vs Analogue"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Rising Stars by Gr.Pro.S

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, αναδιαμορφώνουν τον κόσμο της οδοντιατρικής επιστήμης και ιδιαίτερα της προσθετικής ειδικότητας. Ενδοστοματικοί σαρωτές, σαρωτές προσώπου, τρισδιάστατοι εκτυπωτές, μηχανές φρεζαρίσματος έχουν φέρει επανάσταση στην κλινική προσέγγιση των περιστατικών και την καθημερινή ροή εργασίας στο οδοντιατρείο.
Ωστόσο, η ψηφιακή οδοντιατρική φέρνει αρκετές προκλήσεις στους κλινικούς ιατρούς λόγω της ταχείας εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της έλλειψης τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τη σωστή χρήση τους. Οι αρχές της προσθετικής είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστούν και να προσαρμοστούν στην νέα εποχή. Οδοντικές παρασκευές, υλικά αποκατάστασης, διαγνωστικές αρχές σχεδιασμού, είδη προσθετικής αποκατάστασης επηρεάζονται από την χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Η γνώση των αρχών της προσθετικής κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ.
Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση και κλινικές εφαρμογές τον ρόλο της Προσθετικής στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. Πώς οι βασικές αρχές είναι απαραίτητες , με ποιο τρόπο αλλάζουν για να καθοδηγήσουν με προβλεψιμότητα τους κλινικούς στην κριτική επιλογή και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

*Σύμφωνα με τα δεδομένα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έχει θεσμοθετηθεί η μοριοδότηση και όλες οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Προσθετικής Εταιρείας μοριοδοτούνται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. ( Εάν επιθυμείτε Μοριοδότηση από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα επιπλέον στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο webinar.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Η Ελληνική Προσθετική Εταιρεία αποστέλλει τα στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας στο webinar, στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και αυτόματα πιστώνονται οι διδακτικές ώρες στην προσωπική σας ηλεκτρονική μερίδα, του οδοντιατρικού συλλόγου που ανήκετε. Δεν αποστέλλεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η μοριοδότηση υφίσταται μόνο εάν έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% του webinar.

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοίγοντας την κάθετη διάσταση σύγκλεισης στη σύγχρονη ψηφιακή προσθετική. Digital vs Analogue"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα
Πάρις Ραβάνης

Φόρμα Εγγραφής

Webinar "Ανοίγοντας την κάθετη διάσταση σύγκλεισης στη σύγχρονη ψηφιακή προσθετική. Digital vs Analogue"

Για να λάβετε Μοριοδότηση συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Απαραίτητη Προϋπόθεση για να λάβετε Μοριοδότηση είναι να είστε εγγεγραμμένος σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεύτερα