Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Πάρις Ραβάνης

Πάρις Ραβάνης

Πάρις Ραβάνης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Πάρις Ραβάνης ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στην Οδοντιατρική το 2003. Ακολούθησε η στρατιωτική του θητεία στο Υγειονομικό σώμα του Στρατού Ξηράς.Το 2011 έγινε δεκτός κατόπιν εξετάσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών του οποίου αποφόιτησε το 2014.
Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Ο τομέας έρευνας του αφορά τα Κεραμικά υλικά και τα Υβριδικά εμφυτευματικά στηρίγματα. Συμμετέχει στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών απο το 2007.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα απο το 2008 με έμφαση στην Επανορθωτική Οδοντιατρική, τη χρήση Μικροσκοπίου και των ψηφιακών εφαρμογών.
Είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Προσθετικής εταιρείας, μέλος της εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης και ενεργό μέλος της ΙΤΙ (Ιnternational Team for Implantology) από το 2011.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

Μοιραστείτε το