Σταδιοδρομία και εκπαίδευση οδοντιάτρου

Ομιλητής

Dr. Alexandra Tsigarida

Dr. Alexandra Tsigarida

Dr. Alexandra Tsigarida

Σύντομο Βιογραφικό

Dr. Alexandra Tsigarida attended the National and Kapodistrian University of Athens where she graduated with a Doctorate of Dental Surgery (DDS) in 2008. Following her dental training she moved to the United Kingdom where she practiced as a general dentist, serving in the National Health Service and private practice. A year later she entered the Periodontal program at the Ohio State University where she served as a chief resident. She received a Certificate in Periodontics and a Master of Science degree in 2013. Dr. Tsigarida is a Diplomate of the American Board of Periodontology and currently serves as an Associate Professor and Program Director of the Department of Periodontology at Eastman Institute for Oral Health.

Θέματα Σχετικά με τον ομιλητή

Μοιραστείτε το